Μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Δημότη όλα τα παράπονα, προβλήματα ή αιτήματα που υποβάλλονται από δημότες καταγράφονται και αφού κωδικοποιηθούν παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και επίλυση. Η κάθε υπηρεσία έχει υποχρέωση να εξετάσει τα θέματα της αρμοδιότητας της το ταχύτερο δυνατό και να ενημερώσει άμεσα τον ενδιαφερόμενο δημότη ή να τον καθοδηγήσει για οποιεσδήποτε ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από μέρους του. Το ΓΕΔ συντονίζει και παρακολουθεί την πορεία εξέτασης του κάθε θέματος και ανάλογα ενημερώνει την προϊστάμενη αρχή για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις. Για την άμεση εξυπηρέτησή σας καλέστε στο 15277 (αστική χρέωση), επισκεφτείτε από κοντά το Γραφείο στην υπόγεια διάβαση του σταθμού ΗΣΑΠ της πόλης ή χρησιμοποιείστε την Ειδική Εφαρμογή Γραφείου Δημότη για να υποβάλετε το αίτημα σας